7M NEWS : Coloccini เรื่องแสดงให้เห็นอเมริกาใต้ยังคงเล่นทัน

7m

7m

7M NEWS : Coloccini เรื่องแสดงให้เห็นอเมริกาใต้ยังคงเล่นทัน

Newcastle United มาถึงข้อสรุปแปลกใจเลยว่ามันไม่ได้อยู่ในความสนใจของพวกเขาที่ดีที่สุดที่จะ ให้กัปตันและผู้พิทักษ์สำคัญของพวกเขาเดินออกไปเพื่ออะไร และเพื่อสำหรับไม่กี่เดือนถัดไปอย่างน้อย Fabricio Coloccini ยังคงอยู่ใน Tyneside

Read more